Круглий стіл «Здобуття вищої освіти: зміни, тенденції, перспективи»

Круглий стіл «Здобуття вищої освіти: зміни, тенденції, перспективи»

24 січня 2020р. відбулося чергове засідання круглого столу. У порядку денному  було окреслено актуальні питання для вищої освіти в Україні і, відповідно, для нашого закладу вищої освіти. В центрі уваги постали наступні питання:

1. Проблеми вищої освіти в Україні в контексті глобалізації.

2. Академічна доброчесність як один із чинників забезпечення якості освіти.

3. Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо поліпшення освітньої програми.

Розмова була про те, що освіта є одним з найважливіших чинників, які реально визначають майбутнє нації. Тільки та країна, в якій інтелектуальні професії стали масовими, а інвестиції у розвиток людського потенціалу – найвагомішими і найефективнішими, може стати повноцінним учасником глобальної політики, економіки і культури. Якщо поглянути на країни світових лідерів, то практично всі вони у свій час зробили ставку освіту і науку.

Потреби змін у системі освіти зумовлені низкою факторів міжнародного характеру. Процеси глобалізації потребують формування єдиного ринку праці і тим самим вимагають універсалізації освіти, яка повинна проявлятися в:

1)максимальному наближенні змісту навчання;

2)створенні єдиної системи виміру засвоєних знань;

3)досягненні співмірності етапів навчання (бакалавр, магістр, доктор).

Найважливішим критерієм ефективності діяльності вищої освіти і науки загалом і нашого закладу вищої освіти зокрема є попит на фахівців на ринку праці.

 В  процесі неформального спілкування здобувачі вищої освіти надали свої пропозиції щодо поліпшення освітніх програм «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок». Свої обґрунтовані зауваження та побажання висловлювали Анатоленко Євген (група з251), Строков Артур (група з151),  Сис Василь (група з151), Рябчицяь Іван (група з151), Захлистний Костянтин (група з251), Дяченко Євген (група з151).

Круглий стіл викликав щире спілкування, бажання удосконалити освітній процес. Інформацію та побажання, які ми отримали від здобувачів вищої освіти, ухвалили прийняти до відома та по можливості враховувати пропозиції під час внесення змін до освітніх програм.

Голова студентської ради Пітеров Ілля запропонував усі побажання викласти на сайті нашого навчального закладу. У подальшому спілкуванні відбувся обмін думками та пропозиціями щодо удосконалення якості надання освітніх послуг здобувачам освіти, які навчаються у нашому інституті.

Date

27 листопада 2018

Tags

Новини

Спеціалізовані сайти

 

Освітні портали

 

Доєднуйтесь до нас у соцмережах

Підтримка