Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Діяльність ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова» здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (стаття 16 Система забезпечення якості вищої освіти), «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ (стаття 41, Система забезпечення якості освіти), Статуту МІПО.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в інституті
є складовою частиною системи забезпечення якості вищої освіти в Україні
і складається з забезпечення та моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності в інституті та здійснюється відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти» у ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова» (Протокол№2 від 24 жовтня 2018р. 036/18 ).

 Забезпечення та моніторинг якості вищої освіти в інституті спрямовано на оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового переходу до прозорих методик оцінювання та застосування рейтингових шкал, а також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Забезпечення та моніторинг якості освітньої діяльності містить такі заходи:

– проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних підрозділів, які забезпечують функціонування освітнього процесу;

– встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування, анкетування здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, співробітників інституту, працедавців);

– система рейтингової оцінки якості діяльності професорсько-викладацького складу та здобувачів освіти інституту;

– контроль за підвищенням кваліфікації співробітників інституту;

– доступність інформації щодо результатів діяльності на офіційному веб-сайті МІПО;

– встановлення зворотного зв’язку для забезпечення якості навчання
та постійного його вдосконалення;

– проведення заходів із виявлення та запобігання академічного плагіату.

-  оцінювання науково-педагогічних працівників.

Спеціалізовані сайти

 

Освітні портали

 

Доєднуйтесь до нас у соцмережах

Підтримка