Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Статут закладу освіти

Посилання

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Посилання

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Посилання

Структура та органи управління закладу освіти

Структура інституту
Склад керівних органів

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Посилання

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені Ф.Ф.Ушакова» 2021-2022н.р.

Посилання

Внутрішнє забезпечення якості освіти

Посилання

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів

271.01_Навігація і управління морськими суднами
271.02_Управління судновими технічними системами і комплексами
271.03_Експлуатація суднових енергетичних установок і засобів автоматики

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Здобувачі вищої освіти ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова»

Мова (мови) освітнього процесу

Посилання

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Посилання

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 

Напрями наукової та/або мистецької діяльності 

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Посилання

Результати моніторингу якості освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Посилання

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Посилання

Правила прийому до закладу освіти

Посилання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Посилання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Посилання

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Посилання

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Посилання

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Посилання

Бюджет закладу освіти

Посилання

Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

Посилання

Звіт про використання та надходження коштів

Посилання

Інформація про проведення тендерних процедур

Посилання

Штатний розпис на поточний рік

Посилання

Результати моніторингу якості освіти

Посилання

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

 

Посилання

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

 

Посилання

Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу

Посилання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Посилання

Правила прийому до закладу освіти

Посилання

Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку

 

Посилання

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо

Посилання

Рейтингові списки вступників

Посилання

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

 

Списки зарахованих (накази про зарахування)

Посилання

Результати моніторингу якості освіти

Посилання

Спеціалізовані сайти

 

Освітні портали

 

Доєднуйтесь до нас у соцмережах

Підтримка