Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Статут закладу освіти 

Текст статуту 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензії МОН

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Діючі сертифікати

Структура та органи управління закладу освіти

Структура інституту
Структура інституту (англ.)

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Реєстр педагогічних працівників

Рейтинг науково-педагогічних працівників 

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені Ф.Ф.Ушакова» 

Внутрішнє забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

-Судноводіння

-Експлуатація суднових енергетичних установок

-Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Посилання на реєстр здобувачів фахової передвищої та вищої освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Посилання на документи, що регламентують використання української мовив освітньому процесі

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

- Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу AUMI

- Ліцензії Transas

- Ліцензії Wartsila

Напрями наукової діяльності

Наукова діяльність в ПЗ "Морський інститут післядипломної освіти імені Ф.Ф.Ушакова"

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

 

Результати моніторингу якості освіти

- Звіт Bureau Veritas

- Протокол аналізування систми управління якістю освіти

- Звіт аналізування системи управління якістю за 2023 рік

Щорічний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт ректора за 2023 р.

Правила прийому до закладу освіти 

Правила прийому до ПЗ "Морський інститут післядипломної освіти імені Ф.Ф.Ушакова" у 2024 р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Експертний висновок про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій
та визначення їх пристосування з урахуванням пртреб маломобільних груп населення

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Розмір плати за навчання на 2024 р.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації рядового та командного плавскладу 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

Штатний розпис на поточний рік

Штатний розклад на 2024 рік

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО 

 

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО 

 

Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку 

Склад приймальної комісії ПЗ "Морський інститут післядипломної освіти імені Ф.Ф.Ушакова"

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо

Програми вступних випробувань

Рейтингові списки вступників

Рейтингові списки вступників на 2023 рік

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

 

Списки зарахованих (накази про зарахування)

 

Спеціалізовані сайти

 

Освітні портали

 

Доєднуйтесь до нас у соцмережах

Підтримка