Інформація по заочному навчанню

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається навчальними планами і становить:
за НТ (нормативним терміном) «бакалавр» - 4 роки 6 місяців,
за СТ (скороченим терміном, для осіб, прийнятих на базі диплому молодшого спеціаліста) «бакалавр» -  2 роки 10 місяців.
Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством:
для першого та другого років навчання вони становлять 30 календарних днів,
для третього та наступних курсів - 40 календарних днів.
Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються заняття різного типу (лекції, практичні, лабораторні, семінарські) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні, курсові роботи, реферати, науково-дослідні проекти.
За 3-4 тижні до початку лабораторно-екзаменаційної сесії заочне відділення надсилає довідку-виклик здобувачам вищої освіти, яку вони пред’являють керівникам підприємств (установ) для одержання додаткової оплачуваної відпустки на період сесії.
Виробничі та навчальні практики, передбачені навчальним планом, проводяться у міжсесійний період без відриву від виробництва. Від проходження виробничої практики звільняються здобувачі вищої освіти, які працюють за фахом.
Здобувач вищої освіти, який не склав заліки і іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість. Ліквідація академічних боргів відбувається у призначений день згідно Графіку навчального процесу після закінчення сесії. Можлива зміна термінів складання сесії з поважних причин за заявою здобувача вищої освіти з наданням відповідних документів (робота за контрактом, хвороба, вагітність, догляд за дитиною, перебування в ЗСУ тощо).
Відрахування здобувачів освіти проводиться  відповідно чинного законодавства. Підстави для відрахування – академічна заборгованість (три і більше дисциплін), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни Інституту, розрив зв’язку з навчальним закладом (відсутність на сесії без поважних причин). Студент зобов'язаний мати на руках один екземпляр Договору, згідно якого здійснює оплату. Після наказу про відрахування чинний Договір між Інститутом і студентом втрачає юридичну силу.
Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічної різниці з укладанням нового Договору на умовах оплати року поновлення. Відраховані з І курсу не мають права на поновлення. Відраховані студенти можуть вступати до інституту лише знову на І курс з 1 вересня наступного навчального року.
Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР), відповідає вимогам державного стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану і пройшов державну атестацію, рішенням державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОКР та видається державний документ про освіту встановленого зразка.
Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до МІПО.

Спеціалізовані сайти

 

Освітні портали

 

Доєднуйтесь до нас у соцмережах

Підтримка